Mitä on sähköinen ajopäiväkirja?

Ajopäiväkirjan käytössä Suomessa tulee noudattaa tietosuojaan liittyviä sääntöjä. Henkilötietolain mukaan ajopäiväkirjan käyttöä koskevissa kysymyksissä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset.

Ajopäiväkirjassa kerättävät tiedot ovat henkilötietoja, joten ajopäiväkirjan käytössä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyä koskevat vaatimukset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että tiedot on kerättävä ja käsiteltävä lainmukaisesti ja asianmukaisesti sekä että tiedot on suojattava ja säilytettävä asianmukaisesti. Lisäksi ajopäiväkirjan tulee olla luotettava ja todistusvoimainen. Ajopäiväkirjassa tulee olla yksilöity tieto ajoneuvon käytöstä ja matkasta, kuten ajon alkamis- ja päättymisajankohta, matkan pituus, matkan tarkoitus ja ajettu reitti. Ajopäiväkirjan tulee olla täsmällinen, eikä siinä saa olla virheitä tai puutteita.

Työnantaja voi edellyttää ajopäiväkirjan pitämistä, jos ajoneuvoa käytetään työtehtävissä. Työnantaja voi myös tarjota ajopäiväkirjan käyttöä kulukorvausten laskemista varten. Kulukorvauksia laskettaessa ajopäiväkirjan tiedot voivat olla tärkeitä esimerkiksi kilometrikorvauksen laskennassa. Ajopäiväkirjan pitäminen on mahdollista sekä manuaalisesti paperilla että sähköisesti. Sähköinen ajopäiväkirja voi olla esimerkiksi matkapuhelinsovellus tai erillinen ajoneuvon seurantalaitteeseen liitetty järjestelmä. Ajopäiväkirjan tulee olla luotettava ja todistusvoimainen riippumatta siitä, millä tavalla se on toteutettu.